De stichting Gehandicapten Watersport Grou stelt zich ten doel het, zonder winstoogmerk, bevorderen van watersport gebonden recreatie in Friesland voor mensen met een beperking.

Vaartagenda

ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

 

Scan de QR-code  voor een donatie aan de Markol.
Gebruik de Camera App op je telefoon.
De QR-code is geldig tot 9 april 2024.

Ons Doel

De stichting Gehandicapten Watersport Grou stelt zich ten doel het, zonder winstoogmerk, bevorderen van watersport gebonden recreatie in Friesland voor mensen met een beperking. Om deze doelstelling te realiseren heeft het bestuur in 2007 het schip de Markol in de vaart genomen waarmee mensen met een beperking in de gelegenheid gesteld worden watersport gebonden activiteiten te ontplooien. Instellingen, scholen, stichtingen of belangenverenigingen voor mensen met een beperking kunnen de Markol voor één of meerdaagse tochten huren. Onze stichting verzorgt de inzet van vrijwilligers die de vaartocht tot een fantastische ervaring maken.

Daarnaast worden er diverse watersport gebonden activiteiten georganiseerd waarbij bedrijven en particulieren kosteloos en belangeloos hun medewerking verlenen.

Als non-profit stichting zijn wij afhankelijk van vrijwilligers en allerlei vormen van steun. Uiteraard is dit in de vorm van financiële ondersteuning maar zeer zeker ook in de vorm van “hands-on” ondersteuning. Te denken valt daarbij aan vrijwilligers die beschikbaar zijn voor ondersteunende en verzorgende taken bij activiteiten, technische ondersteuning bij het onderhoud van de boot, schippers met groot-vaarbewijs, en zeker niet als laatste, DEELNEMERS aan de activiteiten of te wel mensen met een beperking die van watersport houden en ervan willen genieten.